Dobrovolníci

KDO JE DOBROVOLNÍK?

 • Dobrovolník je člověk, který se v určitou dobu přidá k životní cestě jiného člověka a je nepostradatelnou součástí domova pro seniory.
 • Dobrovolníci nenahrazují ošetřující personál. Činnost personálu domova dobrovolníci doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách.
 • Dobrovolník nabízí svůj volný čas a schopnosti. Odměnou mu je radost a uspokojení z toho, že je potřebný. Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný. Stačí, když bude klientovi přítelem a důvěrníkem a bude jej respektovat. Přitom se sám naučí být respektován.
 • Základními předpoklady pro činnost dobrovolníka je:
  • schopnost empatie
  • tolerance
  • schopnost vzájemného respektu
  • umění komunikace a naslouchání
 • Dobrovolník musí umět posoudit, ve kterých situacích zachovávat mlčenlivost s cílem budování vzájemné důvěry a také v zájmu zachování důstojnosti klienta.
 • Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto nevšední lidé, kteří dovršili věk 15 let. Jejich neobyčejnost spočívá v tom, že se rozhodli věnovat zdarma část svého času a energie tomu, aby byli užiteční světu, ve kterém žijí. Smyslem činnosti dobrovolníků je přinést klientům něco navíc a pomoci jim radovat se ze života.

Čím nám můžete být prospěšní?

 • Naši obyvatelé uvítají povídání u kávy, procházky, hraní společenských her, společnou četbu knížek, zpívání, podporu při výtvarných činnostech v rámci aktivizačního programu. V sezónně se lze s ergoterapeutkou dohodnout na pomoci při péči o zahradu aj.
 • Pro skupinu klientů můžete po dohodě připravit rozličný program (hudební/divadelní/taneční představení, cestopisná či historická vyprávění, besedy apod.)
 • Dle Vašich schopností a časových možností můžete po dohodě připravit i jinou zajímavou činnost či aktivitu.

Jak se stát dobrovolníkem u nás?

 • Uděláme s Vámi vstupní povídání (rozhovor).
 • Podepíšeme s Vámi Smlouvu o dobrovolnické činnosti.
 • Poradíme, jak se seniory pracovat. Proškolíme Vás ve Vašich právech a povinnostech.
 • Budeme Vám k dispozici pro Vaše otázky v průběhu dobrovolnictví.
V našem Domově jste srdečně vítáni. Velice rádi Vás zasvětíme do dobrovolnické práce u nás v Domově a  domluvíme se na podmínkách naší spolupráce.
 V případě zájmu kontaktujte naší koordinátorku dobrovolníků.

Těšíme se na spolupráci!

KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ

Zástupkyně ředitele, vedoucí ekonomického úseku
Mgr. Petra Suchánková

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
27. 03. 2020 9.6 Smlouva o dobrovolnické činnosti .pdf 348 kB
27. 03. 2020 9.6.1 Práva a povinnosti dobrovolníka .pdf 326 kB
27. 03. 2020 9.6.2 Záznamový arch dobrovolníků .pdf 293 kB
27. 03. 2020 9.6.3 Jak se stát dobrovolníkem .pdf 179 kB
27. 03. 2020 9.6.4 Inzerát - dobrovolník .pdf 280 kB