Úspěchy našich uživatelů

Šikovné ruce našich seniorů

V loňském roce jsme se zúčastnili jubilejního ročníku soutěže Šikovné ruce našich seniorů, kde bylo přihlášeno více než 3000 prací. Naši senioři získali zvláštní cenu radní Středočeského kraje za nádherný hmyzín s kašírovaným hmyzem v nadživotní velikosti , který s nadšením vyráběli. O zakoupení exponátu byl obrovský zájem, ale naši obyvatelé se těšili, jak bude zdobit zahradu našeho Domova, pro kterou jsme jej záměrně tvořili.
Cena radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí
Pamětní list

Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny PČR

V naší vstupní hale si můžete všimnout velkého kouzelného stromu. Tento strom jsme vyrobili společně s dětmi z MŠ Čtyřlístek, aby mohl vyprávět příběhy o zážitcích, které společně prožíváme. Máme ho schválně vystavený hned ve vstupní hale, aby připomínal nejen našim obyvatelům neopakovatelnou a jedinečnou atmosféru mnoha kouzelných setkání dětí a seniorů.

Kouzelný strom
Druhá strana článku o Kouzelném stromu

 

Literární soutěž Polabská vrba

Již druhým rokem se DPKS zapojuje do soutěže vyhlášené Knihovnou E. Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs n/L, která je otevřena všem seniorům. V roce 2019 se za Domov zúčastnil i náš zaměstnanec dané věkové kategorie p. Ing. Haladej, který si odnesl diplom za vynikající zpracování tématu.
Cílem projektu je využití vzpomínek a navázání nových sociálních vazeb. Zpracovaná témata dále využíváme při práci s klienty v rámci společných vzpomínání, při trénincích paměti, vaření a výtvarných činnostech.
Diplom v soutěži Polabská vrba

Další sportovní a vědomostní ocenění

Každým rokem se naši  klienti s nadšením účastní rozličných klání mezi jednotlivými domovy seniorů.
Na jaře začínáme vědomostní soutěží Malešický mozek, na kterou se naši klienti velmi zodpovědně a s obrovským úsilím připravují během celého roku a postupně přecházíme v aktivní sportovní utkání mezi jednotlivými domovy.
V roce 2019 jsme získali nejen čestná uznání, ale několikrát jsme se ocitli i na stupních vítězů. Ve sportovních hrách pořádaných naším Domovem jsme obsadili nejvyšší zlatý stupeň, který jakoby odstartoval další cenná umístění, velmi si ceníme například bronzového místa v soutěži Tuzemský um pořádaný DS Háje.