Posláním Domova Pod Kavčí Skálou je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří.

Domov pod Kavčí Skálou je pobytové zařízení, které svým obyvatelům zajistí potřebné sociální, stravovací a ubytovací služby. Zdravotní, ošetřovatelská a ergoterapeutická péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
Ing., Bc. Václav Brácha, MBA
Ředitel
Jsme zařízením sociálních služeb s celoročním pobytem. Služby poskytujeme od října 2001.  Poskytujeme celoroční komplexní podporu seniorům nad 63 let se sníženou soběstačností. Naším zřizovatelem je Středočeský kraj, proto také přednostně přijímáme žadatele z této oblasti.

Naše zařízení je specifické svou komorní atmosférou, ke které přispívá jeho umístění ve velmi příjemném prostředí v blízkosti krásných říčanských lesů. Disponujeme vlastní zahradou, kde vedle domácích zvířat naši klienti naleznou i příjemné posezení ve stínu vzrostlých stromů pro rozjímání a trávení času se svými blízkými.

Město Říčany disponuje plnou občanskou vybaveností. V roce 2018 Říčany získaly ocenění "Nejlepší město pro život" na základě průzkumu "Obce v datech" od renomované společnosti Deloitte. 


Našim klientům poskytujeme prvotřídní péči, ubytování a stravu. Pomáháme jim zprostředkovat společenský kontakt prostřednictvím různých programů a událostí, které aktivizují jejich touhu po vztazích, společném díle a poznávání. Součástí aktivizačních programů jsou činnosti zaměřené na rozvoj či zachování soběstačnosti, posílení motorických i mentálních schopností a dovedností.

Veškeré naše služby poskytujeme na základě jednoduchých principů, k nimž patří zachování důstojnosti klienta, respekt k jeho soukromí, individuální přístup, přizpůsobení se jeho potřebám, hájení jeho práv a jednání v souladu s jeho právy a v neposlední řadě také uzká spolupráce s jeho blízkými.