Podporují nás

Srdečně děkujeme všem drobným dárcům i firmám,
kteří svými věcnými i finančními dary přispívají ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Velmi si vážíme každého příspěvku a daru.
Ing., Bc. Václav Brácha, MBA
Ředitel organizace
Vítáme každou pomoc, finanční i věcnou. Naše organizace získává prostředky na poskytování kvalitních služeb z více zdrojů, významná část našeho vícezdrojového financování je kryta zřizovatelem a Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 
Bez podpory sponzorů bychom však neměli zdaleka tolik možností, jak život obyvatelům zlepšit a zpestřit. 
Chcete-li nás také podpořit, kontaktujte ředitele Domova.
Předem děkujeme.

věcné dary


Za poslední období bychom velice rádi poděkovali zejména těmto dárcům:
 
  • Středočeskému kraji za zazásobení ochranými pomůckami a dezinfekcí v souvislosti s onemocněním Covid-19 a také za tablet, díky němuž můžeme zprostředkovávat videohovoty našich klientů s jejich rodinami. V době zákazu návštěv se jednalo o jeden z nejhezčích počinů ve prospěch našich klientů.
  • Městu Říčany za poskytnutí desinfekce a nutričních nápojů pro naše klienty v souvislosti s onemocněním Covid-19
  • České Pojišťovně - Generali  za kancelářský nábytek a židle, jimiž jsme dovybavili pracovní zázemí našeho domova
  • Asociaci Poskytovatelů Sociálních služeb ve spolupráci s Chartou 77 a firmami Philip Morris a Vodafone za další tablet pro online videohovory s rodinou

 

finanční dary

Vážíme si každého příspěvku. Děkujeme všem dárcům, kteří se podílí na výsledku,
že náš Domov je pro klienty kvalitním, příjemným a zábavným místem pro život.
Báječné ženy v běhu - Dobročinný běh Logo Báječných žen v běhu
dobročinný běžecký závod pod taktovkou zájmového spolku Báječných žen v běhu a zaměstnanců Domova

každoroční výtěžek ze závodu je od roku 2017 určen na zpestření  a zkvalitnění volnočasových aktivit našich klientů
 
finanční dar od paní Jaroslavy Dvořákové jsme v roce 2019 použili na zlepšení kvality našich služeb v souladou se zřizovací listinou našeho zařízení
finanční dar od paní  Ing. Olgy Drozdové jsme v roce 2019 použili na zlepšení kvaltiy našich služeb v souladu se zřizovací listinou našeho zařízení 
V roce 2019 jsme obdrželi velkorysou částku od našeho ctěného klienta, Vladimíra Grigara, a to ve formě dědictví. S láskou na něj vzpomínáme, byl tu opravdu doma a prostředky, které nám odkázal , jsme využili ke stavebním úpravám, která umožní klientům kvalitněji prožívat svůj volný čas na terase DPKS .