Domov Pod Kavčí Skálou ve spolupráci se zájmovým spolkem Báječných žen v běhu a za podpory města Říčany pořádá od roku 2017 trailový běh s dobročinným přesahem.  Výtěžek z těchto závodů je posléze použit na zlepšení a zkvalitnění života místních seniorů a to jak formou kulturních pořadů a besed, tak formou nákupu různých potřeb na výtvarné hodiny organizované aktivizačnímy pracovnicemi a na rukodělné činnosti místních obyvatel.

Přínosem běhu není pouze získání finančních prostředků, ale hlavně jeho mezigenerační propojení. Tato událost nese zapojení našich obyvatel do příprav běhu, zejména formou výroby rukodělných výrobků do tomboly a do cen pro vítěze. V neposlední řadě jim však zprostředkuje zážitek, na který se nezpomíná = možnost oživit v sobě na chvíli onoho mladého chlapce či dívku a soutěžního ducha a zúčastnit se poledního nezávodního klání, které je na šedesátimetrové trati připraveno jen a jen pro ně.  Účastníci v kategoriích "s holemi", "s chodítky" a "na vozíku s doprovodem" jsou mohutně podporováni běžci, kteří si svůj hlavní závod již odběhli a jejich fandy. Jedno oko nezůstává suché. Shlédněte s námi sestříhaný záznam z příprav a samotné realizace tohoto běhu zde a vězte, že příští ročník už budete chtít zažít s námi. 

Již tradičně se běhá šestikilometrová trať v hezkém prostředí říčanského lesa. Vedle hlavního závodu organizátoři pořádají dětské běhy a hlubokými emocemi nabité nezávodní klání místních seniorů. 
Samozřejmostí je doprovodný program pro celou rodinu a také stánky, ve kterých si mohou návštěvníci vyzkoušet různé aktivizační činnosti, jimiž tráví čas naši senioři. Občerstvení, program pro děti, bohatá tombola a vtipná dražba produktů z rukou našich obyvatel jsou již tradiční součástí celého dne.