Naše ocenění

Čestné uznání od senátu
Zdravotně zodpovědné zařízení