Exkurze - Muzeum Pražského vodárenství a úpravna vody Podolí

23. 05. 2024

Čtvrtky jsou v Podolské vodárně zasvěceny exkurzím, tak jsme se se zájemci z našeho domova také na jednu vypravili. Dozvěděli jsme se o historii se zásobování obyvatel Prahy vodou. Zaujaly nás příběhy o prvních soukromých i veřejných vodovodech v Praze. Mohli jsme obdivovat sbírku vodoměrů.

Interiér muzea je od provozních prostor vodárny oddělen pouhou skleněnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne krásný výhled do filtrační haly nazývané po svém tvůrci a pro svou působivost "Engelova katedrála". Dále je tam vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Samostatně je pak prezentována unikátní sbírka vodoměrů. Klienti byli nadšení z bohatého výkladu. Celá, tentokrát komornější akce se moc vydařila.