ZDRAVOTNÍ KLAUN, o.p.s  úřadoval i u nás.  SPECIÁLNÍ KLAUNIÁDA  proběhla v našem Domově 04.06.2021 v odpoledních hodinách. Klauni dorazili celkem čtyři. Návštěvy klaunů probíhaly individuálně na pokojích a nebo dělali veselo na chodbách, kde na ně klienti čekali.
Srdeční klauni s obrovským respektem a pokorou přinesli klientům smích a radost.
Děkujeme :-)