Koncert Panova Flétna

14. 05. 2024
Kouzelné tóny Panovy flétny v odpoledních hodinách rozezvučely společenskou místnost našeho domova a rozléhaly se daleko dál - po chodbách celého domova. Profesionální muzikant a producent, pan Tomeček k nám přijel s pásmem s názvem Čarovná flétna. Koncertní projekty s tímto označením tvoří pro nejrůznější příležitosti, realizuje pořady pro domovy seniorů i vzdělávací programy pro studenty a žáky základních škol. Repertoár pro Panovu flétnu je bohatý, od renesance až k popu, říká sám pan Tomeček. Klientům se toto koncertní pásmo velmi líbilo, bylo to opět něco nového a neokoukaného.