Pravidelná klání ve stolních hrách

15. 07. 2021
Pravidelně jednou za týden až jednou za dva týdny se setkáme a zasoutěžíme si spolu ve stolních hrách. Hodně oblíbená je hra "Ženy versus muži" a také "Jak to tenkrát bylo?"
Hec, výzva a soutěžní nasazení nejsou jen znaky mládí, ale žijí v nás pořád. To si můžete potvrdit pohledem na naše hrou zapálené klienty.