Společná vycházka a návštěva místního kostela

01. 11. 2021
Na sklonku podzimu jsme ještě uspořádali společnou vycházku a návštěvu místního kostela, kde nás přivítal Otec Konstantin, který za námi dochází i do domova. Otec Konstantin nám vyprávěl o historii kostela, společně jsme se pomodlili a pak jsme si povídali. Témata se většinou zaměřovala na chod fary a kostela. Klienty zajímalo, kdo o kostel pečuje a jaká je návštěvnost.
Měli jsme hezký společný zážitek.