Ukázka ergoterapeutické intervence

22. 04. 2022
V malých skupinkách po  2-3 lidech pracujeme s balančním diskem. Někdy je cvičení na balanční podložce aktivitou ryze individuální, zařazenou do rehabilitačních plánů klienta. Zlepšuje fyzickou kondici, pomáhá nacvičovat koncentraci, trpělivost a práci s rovnováhou. Cílem je zlepšit vnímání pohybu v dolních končetinách, uvědomit si směr a sílu tlaku ve spojitosti se soustředěním a dosažením cíle.