Vyhlášení výsledků Fotosoutěže u příležitosti porady ředitelů příspěvkových organizací Středočeského kraje

07. 06. 2022
Letošní porada ředitelů příspěvkových organizací Středočeského Kraje přinesla zpestření ve formě vyhlášení fotosoutěže, která v první polovině roku probíhala mezi zaměstnanci příspěvkových organizací Středočeského kraje. Tuto soutěž po nejtěžších covidových dobách inicioval ředitel domova seniorů U Anežky, pan Aleš Vychodil a do její organizace se s nasazením pustil radní pro sociální oblast, pan Martin Hrabánek.

Soutěžní fotografie byly formou minivýstavy zpřístupněny veřejnosti v sídle Krajského úřadu pro Středočeský kraj. Téma soutěže ukázalo, jak se žilo v zavřených domovech seniorů nejen klientům, ale i zaměstnancům, kteří se snažili klientům v těchto uzavřených pobytových zařízeních nahrazovat kontakt s blízkými všemožným způsobem, projasňovat jejich dny a také, jak těžké to mnohdy bylo.

Soutěž byla vyhlášena pro všechny příspěvkové organizace sociální oblasti Středočeského kraje a soutěžní fotografie byly zasílány do třech kategorií:
1) Obětaví zaměstnanci
2) Nevšední radosti-všední starosti
3) Klienti očima zaměstnanců

A my máme velikou radost, že mezi všemi účastníky se nám podařilo umístit hned 3x. Získali jsme první a druhé místo v kategorii „Obětaví zaměstnanci“ a druhé místo v kategorii „Nevšední radosti, všední starosti“. Vzhledem k tomu, že se k umístění váže i drobná finanční odměna, tak máme radost ještě o to větší. Nakoupíme za ni našim klientům něco na zub a koupíme pár drobností potřebných pro aktivizační činnosti.

O výstavě vytvořené ze soutěžních prací informoval i Pražský deník. Můžete se podívat zde.