Jsme ZELENÁ FIRMA!

14. 02. 2024
Jsme Zelená firma!

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn při vstupu do zařízení.

Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu. Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, která se zabývá organizací sběru, tříděním a recyklací vysloužilých elektrozařízení v celé České republice.

Další důležitá oznámení