ZMĚNY PŘI NÁVŠTĚVÁCH KLIENTŮ platné od 24.05.2021

24. 05. 2021
Dle mimořádného opatření Ministerstva Zdravotnictví č. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN se upravují předchozí nařízení takto:
Návštěvy klientů budou umožněny s okamžitou platností těmto osobám a za těchto podmínek:

(1)
Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  • od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu očkování uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  • od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu očkování uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

(2) 
Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

(3)
Osoby, které podstoupí nebo se prokáží negativním výsledkem antigenního testu ne starším než 48 hodin a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.


Dále prodlužujeme povolenou délku návštěvy u jednoho klienta na 60 minut, počet osob zůstává stejný (2 osoby na 1 klienta). Nadále je nutné se na návštěvu klienta objednávat předem na tel. čísle: 777 594 186.  Nadále je při kontaktu s klientem nutné nosit zakrytá ústa a nos respirátorem min. třídy FFP2 a dodržovat další hygienická nařízení (desinfekce rukou, odstup). Děkujeme, že nám pomáháte svým přístupem udržovat naše klienty v bezpečí.


 

Další důležitá oznámení