Podmínky návštěv klientů od 5.12.2020

03. 12. 2020
Na základě doporučeného postupu č. 17/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí a Pokynu ředitele ze dne 3.12.2020 budou od 5.12.2020 umožněny návštěvy klientů v našem domově při splnění předem určených podmínek. Rekapitulace podmínek je uvedena níže, podrobně pak v Pokynu ředitele, který naleznete zde v příloze. V dokumentech organizace naleznete Povinný dotazník pro návštěvy klientů, který doporučujeme vyplnit, než do zařízení přijdete. Rodinným příslušníkům byl odeslán i mailem.
Návštěvy jsou umožněny pouze na základě splnění těchto podmínek:
  • Návštěvu je nutné předem rezervovat na tel. čísle  777 594 186 (sesterna) – uveďte čas návštěvy, jméno a koho jdete navštívit
  • Návštěvy jsou možné výlučně v době od 13:00 hod. do 16:00 hod. Po-Ne
  • Maximální doba návštěvy je 30 minut od vstupu do budovy (nepočítá se tedy čas před budovou při čekání na výsledky testu)
  • Maximální povolený počet osob: 2 osoby/klient
  • Při vstupu a PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MUSÍ MÍT NÁVŠTĚVA ZAKRYTÝ NOS I ÚSTA vlastním respirátorem min. třídy FFP 2/KN95 bez výdechového ventilu, DPKS nebude respirátory návštěvám poskytovat
  • Návštěva je povinna podrobit se POC testu výtěrem z nosohltanu při vstupu do DPKS a vyčkat na výsledek před budovou DPKS za jakéhokoliv počasí, teprve až v případě negativního výsledku testu bude umožněna  návštěva (orientační doba trvání testu cca 15 minut)
  • Vstup do budovy bude umožněn i objednaným osobám, které se prokáží ověřeným negativním výsledkem PCR testu (ne starším než 48 hodin) či Potvrzením o prodělaném covid-onemocnění.
  • Návštěva vyplní a podepíše čestné prohlášení - Povinný dotazník pro návštěvy klientů od 5.12.2020. 
  • Návštěva bude dodržovat další opatření (dezinfekce rukou při vstupu do budovy, setkání se s klientem v určeném prostoru – jídelna v přízemí;   v případě návštěvy imobilního obyvatele ubytovaného na 2 lůžkovém pokoji je možná návštěva na pokoji, avšak pouze u jednoho obyvatele v jeden časový úsek a pokoj bude větrán)
  • V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude návštěva umožněna, případně bude předčasně ukončena.   
 

Další důležitá oznámení