PRODLOUŽENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV, NÁVŠTĚVY UMOŽNĚNY DLE DOPORUČENÉHO POSTUPU MPSV 17/2020

10. 12. 2020

Vláda ČR prodloužila svým usnesením č. 1295 ze dne 10. 12. 2020 zákaz návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), a to do 23.12.2020 Prodloužila tak usnesení č. 1264 ze dne 30. 11. 2020.

NADÁLE VŠAK PLATÍ MOŽNOST UMOŽNIT NÁVŠTĚVU VE VÝJIMKÁCH UVEDENÝCH V PŘEDCHOZÍM OZNÁMENÍ.

Další důležitá oznámení