Podrobnější informace k návštěvám v DPKS

09. 03. 2021

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 216 o omezení volného pohybu a usnesením č. 201 o návštěvách v pobytových zařízeních sociálních služeb, která se vzájemně vylučují, jsme se rozhodli zveřejnit vyjádření  Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR:

"Usnesení lze chápat v tom smyslu, že pokud do zařízení dorazí návštěva, pak ta poruší dané opatření – usnesení č. 201, protože dle usnesení č. 216 návštěva není chápána jako péče o osobu blízkou (tato péče je totiž v pobytových službách zajištěna). Poskytovatel sociální služby ale neřeší skutečnost, zda návštěva porušila, či neporušila platné opatření. Pokud do zařízení návštěva dorazí, postupuje poskytovatel dle usnesení č. 201, které definuje výjimky, za kterých má být návštěva umožněna." 

Přesné informace a definice podmínek, za jakých může být návštěva umožněna, naleznete na našem webu zde.

Další důležitá oznámení