ZMĚNY V REŽIMU NÁVŠTĚV OBYVATEL od 16.7.2021

15. 07. 2021
V souladu s celospolečenským postupem rozvolňujeme od pátku 16.7.2021 i u nás dosud striktní opatření ve vztahu k návštěvám našich klientů, a to ve smyslu:
  • časového omezení > délka návštěv nebude nadále omezována
  • telefonického objednávání návštěv předem > návštěvy už se nemusí objednávat předem
  • pohybu po zařízení > návštěvy mohou za obyvateli do všech prostor domova

Návštěvy jsou však povinny i nadále:
  • Předkládat potvrzení o bezinfekčnosti dle mimořádného opatření MZ a při vstupu do zařízení předložit příslušná potvrzení a nechat se zaevidovat (za bezinfekční se považuje osoba, která absolvovala druhou dávku očkování při dvoudávkovém očkovacím schematu před min.14 dny nebo první a jedinou dávku očkování při jednodávkovém očkovacím schematu rovněž před min. 14 dny nebo se prokáže negativním výsledkem PCR testu či antigenního testu na přítomnost Covid-19) 
  • Nosit po celou dobu návštěvy v zařízení zakrytý nos a ústa respirátorem min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu/nanoroušku
  • Při příchodu si desinfikovat ruce

Další důležitá oznámení