Změna při testování návštěv (TESTY OD 1.7.2021 NEPOSKYTUJEME)

30. 06. 2021
Na základě mimořádného opatření MZ ČR platného od 1. července a zároveň ke stejnému datu zrušená opatření v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 532 přestáváme od 1.7.2021 poskytovat bezplatné antigenní testování pro návštěvy našich obyvatel. Ostatní pravidla pro návštěvy obyvatel zůstávají nezměněna. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ty osoby, které musí předkládat výsledky negativních testů na přítomnost Covid-19, aby jim byla návštěva obyvatele umožněna, si tyto musí zajistit jinde, ne v našem zařízení.
Zde rekapitulace podmínek pro umožnění návštěvy obyvatele v našem zařízení:

Návštěva bude umožněna těmto osobám:

(1)
Osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  • od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu očkování uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  • od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu očkování uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

(2) 
Osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

(3)
Osobám, které podstoupí nebo se prokáží negativním výsledkem antigenního testu ne starším než 48 hodin a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Další důležitá oznámení