PRODLOUŽENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV, MOŽNOST UDĚLENÍ VYJÍMEK

23. 11. 2020
V souladu s usnesením č.1196, které vydala vláda ČR  dne 20. 11. 2020, prodlužujeme zákaz návštěv našich klientů do 12. 12. 2020 vč. 
 
 
Ve výjimečných případech může výjimku povolit ředitel, případně zástupce ředitele, na základě písemné žádosti. Dle pokynu č.14/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí jsou výjimky udělovány zejména u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Další důležitá oznámení